Direct inzicht

Op maat gemaakte oplossing voor uitkoppeling en transport van uw restwarmte. Snel en transparant!

Financieel Aantrekkelijk

Bedrijven die hun restwarmte verkopen, profiteren van extra inkomsten.

Duurzame bedrijfsvoering

Bedrijven en instellingen die aangesloten zijn op een warmtenet, werken duurzamer. Zij gebruiken minder fossiele brandstoffen en besparen daarmee CO2.

Warmte hergebruiken,
directe winst voor u!

Er wordt volop warmte geloosd in Nederland. Warmte van o.a. motoren, koelinstallaties en verbrandingsketels wordt afgegeven aan de lucht of het water, terwijl deze warmte ook heel eenvoudig nuttig ingezet kan worden.

Via een warmtenet kunnen bedrijven hun restwarmte leveren aan andere bedrijven en instellingen in de buurt. Denk aan een composteerbedrijf die restwarmte levert aan de lokale glastuinbouw, een kunststofproducent die een nabijgelegen zwembad verwarmt of een museum dat warmte over heeft en daarmee een botanische tuin van extra warmte voorziet.

Door warmte aan bedrijven in de buurt te leveren, besparen én verduurzamen alle partijen. Vaak lijkt dat veel uitzoekwerk maar door direct concreet te worden, kan in een vroeg stadium worden vastgesteld of de restwarmte kan worden benut.

Wij helpen daarbij door snel een transparante indicatie te geven over de kosten van warmtetransport. Hierdoor is direct duidelijk welke winst u kunt behalen.

Wilt u eerst weten wat de mogelijkheden zijn voor de uitkoppeling van warmte bij uw bedrijf? Dan is een haalbaarheidsonderzoek de manier om een duidelijk beeld te krijgen over het potentieel van uw warmte.

Warmte lozen = Geld weggooien!

Warmte kan worden uitgekoppeld bij o.a.:

Onze kennis en kunde,
Uw voordeel!

Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling, aanleg én beheer van warmtenetten. Wij investeren in de leidingen en u betaalt een vast bedrag voor vakkundig beheer en onderhoud. Daarmee zorgen wij ervoor dat u maximaal profiteert van uw restwarmte!

Loos uw restwarmte niet langer. Zet deze opnieuw in en behaal er direct voordeel mee! Met onze ruime ervaring in de ontwikkeling, aanleg en beheer van warmtenetten bieden wij u een oplossing op maat.

Ons Aanbod

 • Offerte op maat

  Een vrijblijvende indicatie van kosten voor transport van uw restwarmte. Snel en transparant! Bij een positief besluit zorgen wij voor een gedetailleerde uitwerking

 • Investering in warmteleidingen

  Door onze investering in de warmteleidingen wordt de financieringslast bij u weggenomen en dragen wij bij aan het maatschappelijk belang door duurzaam gebruik van uw restwarmte

 • Aanleg warmtenet

  Wij werken gedurende het proces altijd samen met betrouwbare partijen en experts op het gebied van warmtenetten

 • Beheer warmtenet

  Beheer en exploitatie van warmtenetten is onze core-business

 • U transporteert uw restwarmte

  U profiteert van extra inkomsten en werkt duurzamer. Zó zorgt u voor minder CO2-uitstoot en een betere lokale luchtkwaliteit.

Veelgestelde Vragen

Wilt u meer weten over restwarmte?

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan direct contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@allianderdgo.nl

Wat kan ons bedrijf met restwarmte doen?
U kunt restwarmte lozen, hergebruiken in het eigen bedrijfsproces/eigen gebouwen, of verkopen.

Wanneer zou ons bedrijf uitwisseling van restwarmte moeten overwegen?
Als uw bedrijf kosten maakt voor koeling/lozing van restwarmte is hergebruik zeker het overwegen waard. Bijkomend voordeel is dat uitwisselen van restwarmte bijdraagt aan een beter milieu.

Kan ons bedrijf restwarmte verkopen?
Dat hangt af van o.a. de hoeveelheid warmte die u over heeft, het temperatuurniveau dat winbaar is, de afstand tussen uw bedrijf en potentiële afnemer(s) en de warmtebehoefte van ‘de buren’.

Welke afnemers zijn het meest kansrijk?
Vooral bedrijven, instellingen of gebouwen met vraag naar laagwaardige warmte (lager dan 100˚C). Denk aan  utiliteitsbouw (bijvoorbeeld een zwembad, school, kantoorgebouw) en glastuinbouw.

Wat zijn de voordelen van uitwisseling van restwarmte?
De leverancier vermijdt kosten voor koeling/lozing én profiteert van extra inkomsten door de verkoop van restwarmte. Bedrijven en instellingen die aangesloten zijn op een warmtenet krijgen een duurzamer imago: zij gebruiken minder fossiele brandstoffen en stoten minder CO2 uit.

Kan ons bedrijf qua prijs concurreren met grote energieleveranciers?
Dat is zeker mogelijk. Laat op basis van o.a. omvang, schaal, aansluiting van vraag en aanbod en kosten voor de uitkoppeling van warmte een berekening maken. Houd daarbij ook rekening met interessante subsidies.

Hoe stimuleert de overheid bedrijven om restwarmte uit te wisselen?
Via de Energie Investerings Aftrek (EIA) kunnen bedrijven investeringen in doelmatiger gebruik van energie (onder voorwaarden) aftrekken van de belasting. Ook kan de levering van restwarmte aan een warmtenet gesubsidieerd worden via de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE).

Zijn er naast subsidies en regelingen van de Rijksoverheid nog andere financieringsvormen mogelijk?
Een grote uitdaging voor deze energienetwerken is de financiering. Wij investeren in de leidingen, u betaalt een vaste fee voor vakkundig beheer en onderhoud.

Met welke wettelijke kaders moeten we rekening houden bij de uitwisseling van restwarmte?
Dat verschilt per project. Houd bij gesloten systemen tussen bedrijven/utiliteitsbouw o.a. rekening met  leiding- en bouwvergunningen. Voor de lozing van water of het onttrekken van water aan de bodem gelden strengere eisen. Laat u goed informeren door experts en ga tijdig om tafel met de gemeente.

Welke voorbeeldprojecten zijn er in Nederland op het gebied van uitwisseling van restwarmte?
Zie ook deze voorbeelden op de website van RVO.

Blog

Restwarmte_Datacenter

Restwarmte.net

 • Ook profiteren van uw restwarmte?
 • Kosten vermijden voor lozing van uw restwarmte?
 • Duurzamer worden?
 • Minder CO2 uitstoten?
 • Minder fossiele brandstoffen gebruiken?
 • Meer weten over oplossingen voor restwarmte?
 • Een offerte op maat ontvangen?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen